Tag på vandretur i verdensarvsområdet

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland består af tre skove med hver deres karakter. Fælles for dem er, at de er offentlige skove og det derfor er tilladt for alle at færdes i dem. Derfor er der også masser af gode vandreruter i området. Herunder er der beskrevet en del af de forskellige ruter, som findes i skovene, og link til hvor du kan finde mere information.

_MG_1650

Vandreruter i Gribskov


Gribskov er en af Danmarks ældste og største skoveområder. Den byder på et væld af spændende kulturspor og har et rigt dyre- og fugleliv.

Rundt om i Gribskov er der afmærket seks vandreruter, både korte og lange.
De kan alle ses på fire foldere, som Naturstyrelsen har udgivet, hvor Gribskov er delt op i områderne ved Mårum, Esrum Sø, Gribsø og Nødebo.

I folderne kan du læse om de seværdigheder, der kan ses i området, hvilke landskabstyper, man kan opleve, samt hvor faciliteter som udsigtstårne, grill- og overnatningspladser, P-pladser og offentlig transport findes.

Du kan finde vandretursfolderne i holdere rundt omkring ved indgangene til skoven, eller downloade dem her på Naturstyrelsens hjemmeside.

Løber i Store Dyrehave

Vandreruter i Store Dyrehave


Store Dyrehave er med sine gamle parforcejagtveje og smukke natur et godt sted at gå eller løbe. De mange grusveje, der skærer skoven på kryds og tværs, giver dig mulighed for at komme rundt i området.

Der findes flere afmærkede vandreruter i Store Dyrehave. Ruterne er beskrevet i en folder, der kan findes her på Naturstyrelsens Hjemmeside. De fire turforslag er afmærket i skoven med runde pletter, der svarer til turenes farve i kortet i folderen. Turlængden kan varieres efter behag, og det er muligt at koble flere ture sammen.

I skoven findes desuden fire motions- og løberuter, der starter ved parkeringspladsen ved Overdrevsvejen (se kort på Google Maps her). Ruterne er på henholdsvis 2, 6, 10 og 21 kilometer. Du kan læse mere om de fire ruter på Naturstyrelsens hjemmeside.

_MG_2015

Vandreruter i Jægersborg Dyrehave og Hegn


Jægersborg Dyrehave og Hegn er et fantastisk naturområde tæt ved København. Her er der god mulighed for at gå ture på nogle af de mange veje og stier.  Undervejs kan du opleve den store bestand af kron- og dåhjorte, der holder til især i den sydlige del af området.

I Jægersborg Dyrehave og Hegn er der flere markerede ruter, kaldet Kløverstier, som tager gående en tur gennem Dyrehaven.

I Jægersborg Hegn findes desuden to markerede ruter på henholdsvis tre og syv kilometer. De findes ved Skodsborg Station, hvor der også er parkering (markeret her på Google Maps).

Du finder kort over vandreruterne i Naturstyrelsens folder, som findes ved de fleste indgange til området. Den kan også downloades her.