Organisering

UNESCO verdensarvsområdet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland beskyttes, udvikles og formidles i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, seks nordsjællandske kommuner og tre museer.
Organisation:

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland er som projekt forankret på Museum Nordsjælland. Projektet drives og udvikles i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland, Naturstyrelsen Hovedstaden, Slots- og Kulturstyrelsen, Det Grønne Museum, samt Allerød, Fredensborg, Gribskov, Hillerød, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner (repræsenteret v. Rudersdal Museer).

Styregruppen:
 • Lonnie Louise Burchardt Alsen, Programleder, Kyst og Turisme, Gribskov Kommune
 • Søren Birk-Sørensen, Teamleder, Center for plan og miljø, Fredensborg Kommune
 • Jens Borsholt, Enhedschef, Slots- og Kulturstyrelsen
 • Mia Brædstrup-Holm, sektionsleder, Hillerød Kommune
 • Ole Lass Jensen (formand), direktør, Museum Nordsjælland
 • Jens Bjerregaard Christensen (næstformand), kgl. jægermester, statsskovrider, Naturstyrelsen Nordsjælland
 • Hans Henrik Christensen (næstformand), statsskovrider, Naturstyrelsen Hovedstaden
 • Sidsel Poulsen, Centerchef, Center for Miljø & Plan, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Agnete Thomsen, direktør, Allerød Kommune
 • Jon Voss, museumsleder, Rudersdal Museer, Rudersdal Kommune
 • Annette Sørensen (observatør), direktør, VisitNordsjælland.
 • Bolette Lehn Petersen (observatør), specialkonsulent, Slots- og Kulturstyrelsen
Site manager

Museum Nordsjælland fungerer som site manager institution. På museet er ansat en site manager, der har det daglige ansvar for fremdriften i projektet.

Hvis du vil i kontakt med Parforcejagtlandskabets sekretariat, så send en e-mail til post@museumns.dk.