Organisering

UNESCO verdensarvsområdet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland beskyttes, udvikles og formidles i et samarbejde mellem to naturstyrelser, fem nordsjællandske kommuner og to museer.
Organisation:

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland er som projekt forankret på Museum Nordsjælland. Projektet drives og udvikles i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland, Naturstyrelsen Hovedstaden, Det Grønne Museum, samt Fredensborg, Gribskov, Hillerød, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner (repræsenteret v. Rudersdal Museer).

Styregruppen:
 • Vibeke Steen, centerchef, Center for Erhverv, Fritid og Kultur, Gribskov Kommune
 • Søren Birk-Sørensen, Teamleder, Center for plan og miljø, Fredensborg Kommune
 • Mia Brædstrup-Holm, sektionsleder, Hillerød Kommune
 • Ole Lass Jensen (formand), direktør, Museum Nordsjælland
 • Jens Bjerregaard Christensen (næstformand), kgl. jægermester, statsskovrider, Naturstyrelsen Nordsjælland
 • Kim Søderlund, statsskovrider, Naturstyrelsen Hovedstaden
 • Sidsel Poulsen, Centerchef, Center for Miljø & Plan, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Anne Bjerrekær, Det Grønne Museum
 • Anja Olsen, museumsleder, Rudersdal Museer, Rudersdal Kommune
 • Annette Sørensen (observatør), direktør, VisitNordsjælland
 • Bolette Lehn Petersen (observatør), specialkonsulent, Slots- og Kulturstyrelsen
Site manager

Museum Nordsjælland fungerer som site manager institution. På museet er ansat en site manager, der har det daglige ansvar for fremdriften i projektet.

Hvis du vil i kontakt med Parforcejagtlandskabets sekretariat, så kontakt:

Site manager Jesper Munk Andersen

T: 4196 3642 / M: jma@parforce.dk