Undervisningstilbud

Den nordsjællandske verdensarv rummer en hel skov af spændende historier, som kan udforskes yderligere i en række undervisningstilbud. De storslåede parforcejagters forløb og det enestående parforcejagtlandskab giver spændende muligheder for anderledes og tværfaglige undervisningsforløb med inddragelse af UNESCOs arbejde med verdensarven og FN’s verdensmål.

Undervisningstilbuddene i Parforcejagtlandskabet udbydes af naturskoler og museer rundt i verdensarvsområdet. Læs om tilbuddene og link til yderligere information og booking nedenfor. Undervisningstilbuddene vil løbende blive udbygget og ajourført.

Undervisningstilbud

På sporet af parforcejagt og verdensarv

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland kom på UNESCOs Verdensarvsliste i 2015. Men hvad er parforcejagt? Og hvorfor er Parforcejagtlandskabet kommet på verdensarvslisten? Hvad er en verdensarvsliste og hvad er UNESCO? Det er de spørgsmål, som ”På sporet af parforce og verdensarv” giver eleverne svar på.

Udbyder: Museum Nordsjælland

Målgruppe: Grundskolen, klassetrin: 3.,4., 5., 6.